waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Loi re Song Lyrics


Ðã lúc nào l?a dôi mình xa nhau d?n

Ðã không còn m?n n?ng ái ân

Ðã lúc nào ít di l?i nói chuy?n trò su?i ?m chút huong tàn tro

M?i cu?c d?i cu?n theo dòng xoáy b?t t?n

L?i di nào mình l?c m?t nhau

Nh?ng hi?u l?m khó khan ch?ng ch?t hôm nào l?p di d?n nh?ng khát khao

Cu?c d?i quanh ta còn có nh?ng l?i r? khác nhau

Ði dâu d?n dâu v? dâu ta nghe bao d?n dau

Ai quên phút giây ngày xua, mi ai u?t trong chi?u mua gi? tìm dâu n?a

Dòng d?i dua ta v? d?n nh?ng l?i r? khác nhau

Ðôi chân bu?c di th?i gian không gian ta cách xa

Em vui v?i ai bình minh, noi anh d?n nghe hoàng hôn l?nh lùng vây kín, l?i nào riêng mình.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!