waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Mua dong nam ay Song Lyrics


mùa noel dó chúng ta ko bên giáo du?ng

mùa noel dó a d?t e vào tình yêu

qu? bên hang sâu nghe l?i kinh thánh vang c?u

nhìn nhau ko nói nên câu,vì bi?t nói nhau gì dâu

mùa noel qua chúng ta chia tay giã t?

h?n nhau nam t?i khi giáng sinh v? muôn noi

mình trao cho nhau hoa l?ng nh?n cu?i thiên h?ng

di?u nhau sánh l? dêm dông bên nhau muôn d?i bên nhau

nhung nay mùa noel dén r?i t?ng dêm a th?c nguy?n c?u

c?u cho 2 d?a bên thuong nhau

nhung nay giáo du?ng vang ti?ng kinh c?u

noi xua mình e d?ng ko th?y bóng a dâu

n?a dêm tang l? bu?c a bo vo tr? v?

ch?t nghe nu?c m?t roi u?t trên b? môi khô

r?i noel qua bao m?ng u?t cung qua r?i

g?n nhau chi d? thuong dâu

yêu nhau chi r?i xa nhau

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!