waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Mua hoa tuyet Song Lyrics


Ch?u ki?ng hôm qua.

Nay ai th? cây màu lá ngà.

Và tuy?t dâu roi.

Trên cành thông lá ng?n dông phong.

Kìa muôn tinh tú nhu ai hái t? quãng cao.

Noi noi sáng ngàn ánh sao.

Giang m?c khoe ngàn s?c màu.

Ch?t nh? ra ngay mùa hoa tuy?t nam xua dã v?.

Ngày l? noel nhung du?ng xa khó v? tham em.

Ch?nh khoi thuong nh? em anh gi?a mùa giáng sinh.

Bo vo ngóng ngu?i ch?n nào

Ch?c em anh dang c?u xin.

ÐK:

L?y Chúa, Chúa c?u th?.

Non nu?c con ngàn dâu b?.

Gian kh? lan tràn son khê.

Xin giúp cho vu?t b?n mê.

Xin cho bao k? ra di l?i v?.

V? tr? không hai l?n dò.

B?y tr? không cha s?u lo.

L?y Chúa thuong con.

Ngu?i yêu d?u không mòn t?c lòng.

Thì d?u xa nhau.

Nhung ni?m tin Chúa càng thâm sâu.

Tình chung hai d?a nhu hoa tuy?t mùa giáng sinh.

Bo vo ngóng ngu?i ch?n nào.

Tuy cách xa nhung mà g?n nhau

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!