waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Tan bien Song Lyrics


T? khi ta d?n bên nhau tình c?

Anh mo th?y em nhi?u hon

Ðu?ng dài l?nh bu?t con gió dêm thâu anh nghe dôi bàn tay ?m

N? cu?i nào s? ru anh b?nh b?ng khi em dánh th?c bình minh

M?t ngày dài s? tan bi?n uu phi?n khi em tình yêu lên ti?ng

Cho dù là thoáng qua phút giây yêu thuong b?t ng? th?t lòng anh

dang nh? mong lúc bên nhau vui cu?i mà ngu?i yêu l?i quên ta xa

nhau r?i vài ngày vui lòng còn bao di?u chua nói

Em là dòng nu?c xanh mát trong trôi di không ng?ng d?ng chân anh

dón em nâng nui dôi tay th?t g?n mà em tan bi?n trong hu vô dêm nào mình dã xa l?.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!