waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Tam tinh ca 3 Song Lyrics


TK1 : L?y Ngài, noi v?c th?m, con kêu kh?n d?n Ngài.

Gi? này, con bu?n chán, con mong th?y bóng Ngài.

Giavê Chúa con oi, xin nghe ti?ng con van nài,

qua di giây phút này, con bu?n Ngài.

ÐK : Tình Ngài là suong mát trong con s?t mê man.

Tình Ngài, v?ng trang sáng, dêm khuya nh?ng khi dau bu?n.

Xin thuong ch? ch?p t?i, con dây d?u o h?, nhi?u gian d?i, nhung v?ng lòng c?y trông.

TK2 : L?y Ngài, xua Ngài nói : "Ta mong chúng d?i d?i!"

Thì này con qu? g?i, an nan h?i l?i r?i. Giavê Chúa con oi,

xin nghe ti?ng con van nài, tha cho bao tháng ngày con d?i kh?.

ÐK : Tình Ngài là suong mát trong con s?t mê man.

Tình Ngài, v?ng trang sáng, dêm khuya nh?ng khi dau bu?n.

Xin thuong ch? ch?p t?i, con dây d?u o h?, nhi?u gian d?i, nhung v?ng lòng c?y trông.

TK3 : Ngàn d?i, con nguy?n u?c tri ân Chúa d?t tr?i.

Ngàn d?i, con m?ng hát uy danh Chúa chí t?.

Giavê Chúa con oi, xin ghé m?t thuong dân Ngài, gian truân cay d?ng nhi?u trên du?ng d?i.

ÐK : Tình Ngài là suong mát trong con s?t mê man.

Tình Ngài, v?ng trang sáng, dêm khuya nh?ng khi dau bu?n.

Xin thuong ch? ch?p t?i, con dây d?u o h?, nhi?u gian d?i, nhung v?ng lòng c?y trông.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!