waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Tieng yeu nua voi Song Lyrics


Cúi m?t di gi?u l? tuôn

Ð? ngu?i du?c h?nh phúc bên ngu?i yêu

M?i ngày qua dã v?i xa

Vì lòng ngu?i thay d?i hay vì anh qúa vô tình

H?a làm chi h?a r?i di

M?n n?ng ngày hôm qua nay thành tro

Bi?t v? dâu kí ?c nh?t màu

Tình mình ngày hôm qua nay là n?i dau

Vì hôm qua ta d?n bên nhau khi n?i dau xua v?n nhói trong tim ch?ng h? phai m?

Vì lòng ngu?i thay d?i t?ng làm em dau r?t dau

C?n b? vai cho n?i dau kia voi b?t trong em

Em d?n bên tôi ti?ng yêu n?a v?i

Ng?t ngào ngày hôm qua nay là n?i dau

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!