waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Tinh yeu den Song Lyrics


Hú hu hú hu hú hu ........yeah hè yeah hè

Tình yêu d?n trái tim không ng?

Tình yêu d?n cho ta mong nh? bao dêm th?n th?

Nh? b? môi còn n?ng nàng

Nh? vòng tay còn v?i vàng , tình say d?m

R?i tình yêu m?t cho ta u s?u

Tình quay bu?c cho ta chua xót bao dêm ng?n ngo

Bi?t tình yêu là d?i kh?

Bi?t tình yêu là d?i ch? , làm thuong nh?

ÐK:

Tình yêu sao không d?n ? Ð?n làm gì ?

Tình yêu di làm cho ta bi?t bao dau bu?n

Lòng luôn thuong nh? d?n nh?ng phút giây ta g?n nhau

Tình yêu sao còn nh? trong dêm dài ?

N? hôn xua , b? môi ngoan , hú hu hu hù .......

Trái tim luôn uu tu , gi?c mo xua nay không còn n?a

Tình yêu sao d?n dây ? Tình cho ta v?n vuong dêm nay

Tình yêu d?n trái tim không ng?

Tình yêu d?n cho ta mong nh? bao dêm th?n th?

Nh? b? môi còn n?ng nàng

Nh? vòng tay còn v?i vàng , tình say d?m

R?i tình yêu m?t khi?n ta u s?u

Ngu?i tình quay bu?c cho ta chua xót bao dêm ng?n ngo

Bi?t tình yêu là d?i kh?

Bi?t tình yêu là d?i ch? , làm thuong nh?

ÐK:

Tình yêu oi sao d?n d? làm gì ?

Tình yêu di làm cho ta bi?t bao dau bu?n

Lòng luôn thuong nh? d?n nh?ng phút giây ta g?n nhau

Tình yêu oi còn nh? trong dêm dài ?

N? hôn xua , b? môi ngoan , hú hu hu hù .......

Trái tim luôn uu tu , gi?c mo xua nay không còn n?a

Tình yêu sao d?n dây ? Tình cho ta v?n vuong .. dêm nay

Ng?i bên hiên v?ng mong ch?

Ngu?i yêu xua s? quay v?

Tình thêm ?m áp ...h?i ngu?i yêu oi !

S? mãi không câu bi?t ly

S? mãi yêu nhu ngày xua bên nhau

Tình yêu d?n không ai hay

Tình yêu d?p phút giây

ÐK:

Và r?i tình yêu sao d?n d? làm gì ?

Tình yêu di làm cho ta bi?t bao dau bu?n

Lòng luôn thuong nh? d?n nh?ng phút giây ta g?n nhau

Tình yêu oi sao d?n d? làm gì ?

Tình yêu di làm cho ta bi?t bao dau bu?n

Lòng luôn thuong nh? d?n nh?ng phút giây ta g?n nhau

Lòng luôn thuong nh? d?n nh?ng phút giây ta g?n nhau

Và dôi ta s? mãi yêu ...

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!