waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Vao doi Song Lyrics


T? lúc quen yêu nhau

Nghe con m?ng tình nh? roi xu?ng d?i

T? dó em mang trong tim

yêu thuong g?i m?i tình n?ng anh oi

Ngày tháng c? mãi êm trôi

Ni?m h?nh phúc ch?t ch?a trong lòng tôi

Mong sao trong ngày sau có dôi

Ngu?i dã nhu mây nhu mua

Roi xu?ng trong v? tan m?t r?i

G?i mãi tên anh trong mo

Bao nhiêu ng?t ngào ch? là hu vô

L?i hát c? mãi choi voi

Ði?u bu?n c? ch?t ch?a trong d?i tôi

Trong con mo tìm nhau mãi thôi

Tìm ngu?i ra di tan trong m?ng mo

Ð? du?c th?y anh ru em l?i tho

Và n? hôn ta trao v? nhau t? giây phút d?u

Em là cô bé tho mãi di tìm m?t b? cát mo

Ð? cùng anh xây lâu dài tình ái

Mà em dâu hay mo ch? là mo

R?i anh cung ra di nhu bao l?i tho

Ð? l?i bông hoa theo th?i gian ngày qua úa tàn

Cho dù anh dã xa, lãng quên di m?t th?i áo hoa

Thì lòng em dây, mãi mo v? anh

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!