waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Bài hát của mưa Song Lyrics


Anh thu?ng di trên nh?ng con du?ng ngày xua

Tuy gi? dây ch?ng có em bên c?nh anh n?a

Anh l?c chân di gi?a bao nhiêu ngu?i qua

Nh?ng n? cu?i trên ph? dông nhung d?y xa l?.

Anh ch?t nghe mua hát nh?ng câu tình ca

Anh l?i bu?n vì nh? em hay vì l?nh giá

Hai hàng cây thay lá dã bao mùa qua

Ch? còn anh nhung n?i dau c? kìm nén l?i.

[ÐK:]

Vì th? anh c? d?ng trong màn mua

Ð? cu?n trôi h?t ti?c thuong ngày xua

Ð? nh?ng dau d?n v? òa s? không phai nhòa

Ð? tim anh thôi xót xa.

Ð? ch?ng ai th?y m?t anh l?i cay

Vì nh?ng yêu d?u dã không còn dây

Gi?t nu?c m?t ?y ch? là c?a con mua qua mà thôi.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!