waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Bình yên nhé Song Lyrics


Chi?u nay trên ph? mua bay

Có m?t ngu?i ti?n dua m?t ngu?i

Nhìn nhau bi?t nói chi dây

Hai hàng mi ch?a chan l? dây.

Hàng cây nhu cung lao xao

Mua u?t nh? tóc em ng?t ngào

Bàn tay không mu?n buông loi

Ôm ch?t anh nhé em ngu?i oi.

Ðo?n du?ng th?t ng?n em oi

Anh mu?n ôm em thêm l?n cu?i

Và r?i em s? ra di

Mình anh cô don l? loi.

M?t n? hôn cu?i ta trao

Em hãy nh? nh?ng gì mình có

Ð?ng quên anh nhé em oi

Phuong tr?i xa em bình yên nhé.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!