waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Buồn Song Lyrics


Bu?n nhu ly ru?u d?y không có ai cùng c?n

Bu?n nhu ly ru?u c?n không còn ru?u d? say.

Bu?n nhu trong m?t ngày hai d?a không g?p m?t

Bu?n nhu khi g?p m?t không còn chuy?n d? vui.

Ðôi ta nhu bu?c lên d?nh s?u

Mà d?i luôn cao ng?t thuong dau

Bao lâu ân ái chua d?m màu

Toàn là cay d?ng gi?t thuong yêu.

Tình dôi ta th?t bu?n nhu l?a hoa n? mu?n

Tình yêu không tr?n v?n bu?n m?i ngày bu?n hon.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!