waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Để anh hát lời yêu thương Song Lyrics


Môt mình anh lang thang trên con ph? quen khi anh bít xa em th?t r?i.

V?y mà sao em nói yêu anh mãi thôi em nói s? ko bao gi? xa.

R?i ngu?i g?i tên anh trong dêm r?t lâu, em yêu ch? anh thôi.

Yêu anh yêu ko h? phai, g?n anh su?t d?i

Tìm 1 vì sao xa trong dêm l? loi, c?t ti?ng hát chúc vui cho 1 ngu?i.

Chuy?n ngày xua ngôi sao kia thuong nh? em, trong sâu th?m lun mong g?n em,

R?i t?ng dêm ru em câu ca r?t vui, anh yêu ch? em thôi,

Yêu em yêu ko h? phai, g?n em mãi mãi

ÐK:

Ngu?i ra di trong dêm cô don l?ng nh? em anh l?ng l? noi này,

Và ngu?i wên r?ng anh con tim nát tan, bùn trong nh?ng gió mua

Ngu?i ra di trong dêm cho anh hoài nh? c? mong tình s? way v?

Ð? vòng tay dam mê anh hát nh?ng l?i yêu thuong

***

Có nh?ng lúc mình anh nh? em r?i bùn,

N?u bít tru?c tình xa anh dâu l? loi,

Ngày em d?n thi?t tha d?u dàng,

L?i êm ái d?m say tim này,

Mà gi? ai lang thang tìm em mong em l? loi

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!