waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Đêm lang thang Song Lyrics


u?c lang thang qua t?ng v?a Bi?t dêm nay di v? noi dâu Ngu?i yêu oi!

Em dã sang ngang Tình yêu oi! Xin v?n khan tang A

nh m?t em d?i nhu cánh di?u bang sang V?n lang thang nhu ngu?i

không nhà Ðã xa em nghe bu?n nghia trang Ngu?i yêu oi!

Em ch?c dang vui Nào em hay anh r?t don côi Gom góp k?

ni?m giây phút tình chia phôi Em oi! Thà r?ng ngày xua em d?ng th?

Trong cu?c d?i yêu mãi anh thôi Thì ngày nay anh dâu mu?n phi?n Khi em ngo?nh m?t

cho anh b? cu?c trong nu?c dua tình Em oi!

Thà r?ng ngày xua em d?ng th? Trong cu?c d?i yêu ch? anh thôi

Thì ngày nay anh dâu tuy?t v?ng Phong ba ng?p lòng

trông theo b?i h?ng em bu?c vu quy C? lang thang nhu k? diên khùng

Bi?t di dâu dêm dài bo vo T? Duy Tân khu ph? công viên V? Gia

Long bay lá me nghiêng Không bu?c chân nàng, anh bu?t l?nh con tim Mu?n quên em,

quên d?i, quên ngu?i M?i lang thang nhu k? tha phuong

Tr?i cho anh con s? không may Ð? yêu em mang l?y chua cay

Anh chi?c ga nh? cho chuy?n tàu em qua Bu?c lang thang nhu k? diên cu?ng

Bi?t dêm nay di v? noi dâu V?n lang thang nhu k? không nhà

Bi?t di dâu dêm dài bo vo Mu?n quên em m?i lang thang Bi?t dêm nay v? noi dâu?

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!