waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Dù thế nào đi nữa Song Lyrics


Dù m?t mai khi mùa dông không v? trên l?i cu

Mãi tin r?ng mình luôn k? bên nhau nhé em

Thì h?n ghen, không làm anh v?i e chia dôi

Tình chúng ta dâu nhu trò vui.

Mãi bên nhau khi bu?n vui e yêu nhé

Dù có bi?t dâu ngày sau

Dù ch?ng m?y ai ng? mai th? nào

Anh v?i e chung l?i di v?.

Bu?n dau, hoá nh?ng cánh bu?m tr?ng

Bay d?n noi chân tr?i, t?ng ngày qua s? mãi trong lòng ta.

Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo g?y.

Thì tình anh luôn trao v? riêng em.

Sóng có lúc d?n, nhung r?i cung s? tàn

Ch?ng bao gi? mình l?i cách xa thêm m?t l?n

T?ng dêm thâu anh mo, v? tình yêu chúng mình

Nguy?n mãi luôn luôn ch? có mình em.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!