waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Đừng để trái tim anh phải đau Song Lyrics


Ð?ng d? trái tim anh ph?i dau, thà ngu?i hãy nói di m?t câu

T?ng gi?t nu?c m?t roi th?t mau, ch? câu giã t? Ð?ng d? con tim ph?i kh? dau,

nhìn gi?t mua roi gi?a dêm thâu T?ng bàn chân anh bu?c di mau lòng nghe

nhói dau Ngu?i dã nói ch? yêu mình tôi mà l?i nói thoáng trên d?u môi

Ni?m h?nh phúc dã xa ngu?i oi vì em d?i l?a Ð? r?i hôm nay gi?c mo qua,

ngàn l?i yêu thuong dã phôi pha K? ni?m xua ta dã trao nhau gi? dây tan v?!

Trách nhau làm gì d? cu?c tình ta s? mãi mang ni?m dau Quên di em oi vì mình dã

không còn nhau Tình yêu kia ta trao nhau ch? là gi?c mo tàn mau Nhung lòng nào có hay dâu!

Ð?m say hôm nào gi? ch? còn trong con mo dã qua

Thôi em di di d?ng gieo bao xót xa Ð?ng d? con tim anh dây ng?p tràn bao n?i dau

Thôi thì dành mãi xa lìa nhau!

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!