waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Gọi tình Song Lyrics


G?i n?ng lên r?i

G?i gió trên d?i

G?i ngàn hoa kheo s?c th?m

G?i d?i có em

G?i l?i ?m êm

G?i chim muôn hát vang bên th?m

G?i nh?ng dêm dài

G?i nh?ng u hoài

G?i tình l?c vào thiên thai

G?i ngày nh? em

G?i lòng m?i dêm

G?i con tim ti?ng yêu ng?t m?m

Tình ta phiêu lãng cung nhu là nh?ng bóng mây, l?ng lo dó dây

Tình nhân nh? d?n r?t thi?t tha r?i b?ng vút xa

Ð? l?i ngàn di?u mu?n phi?n lòng ta

Hãy dua bàn tay nhung m?m vút ve tình xanh êm d?m

Ð? h?n anh gi? em ? trong tim mình, d? lòng yên vui g?i tình.

G?i n?ng lên r?i

G?i gió trên d?i

G?i ngàn hoa kheo s?c th?m

G?i d?i có em

G?i l?i ?m êm

G?i chim muôn hát vang bên th?m

G?i nh?ng dêm dài

G?i nh?ng u hoài

G?i tình l?c vào thiên thai

G?i ngày nh? em

G?i lòng m?i dêm

G?i con tim ti?ng yêu ng?t m?m

G?i nh?ng dêm dài

G?i nh?ng u hoài

G?i tình l?c vào thiên thai

G?i ngày nh? em

G?i lòng m?i dêm

G?i con tim ti?ng yêu ng?t d?m

Tình ta phiêu lãng cung nhu là nh?ng bóng mây, l?ng lo dó dây

Tình nhân nh? d?n r?t thi?t tha r?i b?ng vút xa

Ð? l?i ngàn di?u mu?n phi?n lòng ta

Hãy dua bàn tay nhung m?m vút ve tình xanh êm d?m

Ð? h?n anh gi? em ? trong tim mình, d? lòng yên vui g?i tình.

Tình ta phiêu lãng cung nhu là nh?ng bóng mây, l?ng lo dó dây

Tình nhân nh? d?n r?t thi?t tha r?i b?ng vút xa

Ð? l?i ngàn di?u mu?n phi?n lòng ta

Hãy dua bàn tay nhung m?m vút ve tình xanh êm d?m

Ð? h?n anh gi? em ? trong tim mình, d? lòng yên vui g?i tình.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!