waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Giấc mơ hạnh phúc Song Lyrics


Ngu?i yêu oi,mong tr?n d?i ta chung dôi

Ngày mai s? mãi có nhau cho d?i th?m tuoi

Và r?i m?i sáng anh trông th?y em luôn m?m cu?i

Gi?ng ánh n?ng mai làm ?m trái tim anh.

Ng?t ngào yêu thuong dôi ta s? mãi n?ng nàn

Mình cùng bên nhau du?i mái ?m xinh th?t xinh

Và t?ng dêm thâu mong nhau nh?ng gi?c th?t d?u dàng

Tr?n d?i anh luôn yêu em thôi em nhé.

[ÐK:]

Bên em d?u yêu dôi ta d?m say

L?i n?ng nàn yêu thuong s? không phai trong tim

Ta luôn có nhau mong tình yêu không d?i màu

Dù d?i có bao di?u khó khan và d?ng cay.

Bên em d?u yêu dôi ta d?m say

L?i n?ng nàn yêu thuong s? không phai trong tim

Ta luôn có nhau mong tình yêu không d?i màu

Dù d?i có bao di?u khó khan và d?ng cay...mãi yêu ngu?i.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!