waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Hạt mưa long lanh Song Lyrics


Ai ng? t? dâu d?n gi?a trua n?ng hè con mua d?u êm

Trong t?ng làn mua roi có cô em nh? ch?t tình c? ghé qua

Môi h?ng dào tuoi th?m, tóc em buông dài bâng quo b? vai

Cho lòng này say d?m d? anh bây gi? ch?t ng?n ngo bóng ai

H?t mua oi d?ng roi u?t tóc em

Ð?ng cho gió l?nh bu?t dôi vai m?m

G?n bên em t? nhiên th?y trái tim anh hoài xao xuy?n

Này cô em g?n sao v?n xa xôi

Anh mu?n nói nhung ch?ng bi?t ng? l?i

Ðành mong sao tr?i mua không ng?t cho du?c g?n bên em.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!