waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Không thể quên Song Lyrics


Tìm anh gi?a muôn trùng, tìm gi?a nh?ng con mo

Tìm dâu trên th? gian, ngu?i em yêu thu? nào.

Tình yêu d?n vô thu?ng, r?i b?ng hoá hu vô

G?p nhau r?i cách xa, càng quên không th? quên...

Su?t 1 d?i không th? quên, ti?ng yêu d?u dã trao du?i dêm trang th?.

Su?t 1 d?i em v?n yêu, mãi 1 ngu?i d?u mai s? không g?p nhau.

Su?t m?t d?i, em u?c mo, u?c m?t l?n s?ng trong phút giây nam nào.

Su?t 1 d?i em nh? anh, nh? m?t ngu?i trái tim kh?c sâu tình yêu.

Có khi nào anh nh? em, nh? m?t ngu?i ngày xua cùng anh h?n u?c?

Có khi nào anh nh? em, nh? m?t ngu?i v?n luôn chúc anh bình yên???

Ngày ta không chung du?ng, gi?t nu?c m?t chia ly

G?n nhau thêm phút giây, r?i xa nhau ngút ngàn

Tình roi trên thu vàng, l?c bu?c l?i di xua

Tình yêu nào d? phai, càng quên không th? quên....

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!