waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Mong chờ lối xưa Song Lyrics


Trót m?t l?n d?i gian tình em, Lúc ti?c tàn h?n ta rã r?i S? du?c gì n?u

không còn em bên d?i? M?t mình anh ng?i noi dây, mong nh? em. Ðua theo gió m?t

l?i thi?t tha cùng em Mong chò l?i xua h?n nhau, Em gi? ? phuong tr?i xa có bi?t

Ng?i noi day anh mong sao gió dua anh bay di Tìm cu?c tình dã cách xa.

Tìm giây phút ng?t ngào ta dã trao nhau nam xua Nh? em cu?i nói quanh d?i

tôi Gi? noi dây anh trông mong bu?c chân em thân quen, Ð?ng dón l?i xua em v?.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!