waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Mong chờ mãi mình em 2 Song Lyrics


Bài tình ca anh vi?t nói cùng em trái tim này

Ðã in sâu trong dáy bóng hình em bao ngày tháng qua Mà sao em

ch?ng hi?u cho lòng anh,mà sao em c? mãi nhu mây tr?i

bay di theo gió ngàn cu?n trôi d?i anh

Vì sao em l?p lánh h?i v?ng trang trong khuya bu?n,

bu?n cho bao yêu d?u ch?ng th? trao cho ngu?i d?u yêu

Lòng anh sao b?ng th?y nhu qu?nh hiu

Vì Tình Yêu v?n mãi không chung du?ng

Ð? 1 ngu?i mãi còn ôm hình bóng

Nói chi thêm dau lòng này em oi bi?t không

Anh dã trông th?y ngu?i cu?i nói bên vai tình nhân,mà lòng nhói dau

Ti?c cho công dã tràng bi?n r?ng xây cát hoa,

con sóng không d?n nam tháng trôi mãi m?t cho tình ta h?i em ........mãi mong ch?

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!