waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Mưa phố chiều nay Song Lyrics


Ai mang cho ai nh?ng ngày xua bao n?ng say

Ai mang cho ai nh?ng d?ng cay ngày hôm nay

Nghe mua roi roi u?t du?ng xa dã xa r?i

Có nh? có thuong cung v?y thôi

Em mang cho tôi nh?ng bài ca trong chi?u mua

Em mang cho tôi nh?ng ?m êm k? ni?m xua

Tôi nghe trong tôi ti?ng th?i gian dã in h?n

Trên nh?ng n?i dau vô vàn

Này mua oi mua v? bên sân

Này em oi có nh? dôi l?n

Này mua oi giang kín l?i ta vào ngày xua

Em oi em dã v? chua

Có tôi v?i em t?ng tháng nam d?u êm

Ngu?i nh? su?i tóc ?y trên dôi vai chi?u xa v?ng

Có tôi v?i em ng?i hát ru mây ngàn

Cho tôi miên man bao gi?c mo

V?i nao gió suong ngu?i cung xa m?t phuong

Còn chang noi dây em nh?ng gi?c mo v?a tan v?

Ph? xua du?i mua ng?i nh? sao cho v?a

Ðâu dôi mi ngoan khi n?ng say

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!