waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Ngàn lần khắc tên em Song Lyrics


Ðêm ..b?ng nhiên gi?t nu?c m?t th?m mi cay ...Ðu?ng v? ngày hôm nay b?ng nhu ôi sao xa quá ...

Anh nh? em !! Ngu?i oi sao m?i hôm qua ...

mà gi? ch? mình anh l? loi l?ng th?m lê bu?c trong mua ...

Ngày hôm qua ta v?n còn nhau ,ngày hôm qua ta v?n yên vui ..

sao gi? dây ch? còn m?i anh l?ng th?m v?i v?t thuong tình yêu ...

Ngu?i hãy nói v?i anh vì sao l?i ra di không nói m?t l?i ?! Hay ...

vì em lòng dã d?i thay ...lâu r?i....

Tr? cho anh phút giây bình yên ,tr? cho anh h?nh phúc êm d?m ..

nh?ng ng?t ngào d?u dàng dã trao và n?ng ?m chi?c hôn ngày qua.....

Lòng anh s? chúc em bình yên ,ch?ng uu tu vuong v?n l?i v? ..

Tr? l?i anh d? ngu?i s? di nh? nhàng.....Tr? l?i anh d? ngu?i s? di ..nh? nhàng ...

Ðêm ..b?ng nhiên ..gi?t nu?c m?t th?m mi cay....

Ðu?ng v? ngày hôm nay th?y ôi sao cô don quá ..

Anh nh? em !! Ngu?i oi anh nh?c tên em...

m?t l?n này n?a thôi d? r?i ngàn l?n anh kh?c ..trong tim

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!