waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Tiễn đưa Song Lyrics


Khi em v? ch?ng nhu sang dông

Tr?i tháng nam mà nghe lành l?nh

Khi em v? ng?i nghe bi?n hát

Chi?u qua nhanh nhu em xa anh

Mai em v? mình không dua nhau

L?i cám on gi? l?i cho ngu?i

M?t n? cu?i thôi cung d?

Mai em v? ta không dua nhau

Làm ngu?i ? l?i có bao gi? vui

Khi tình nhân không còn d?ng chung dôi

Làm ngu?i ? l?i bao gi? cung bu?n

Nhu n? qu?nh huong ch?ng còn ngát huong

Em di r?i còn chi em oi

Bao yêu thuong cung theo ngu?i r?i

Em xa r?i tr?i bu?n không n?ng

Mua s? bu?n ai vu?t tóc em

Em di r?i tình ta tan mau

Và tháng nam phai tàn úa màu

Em xa r?i n? cu?i dã t?t

Ngu?i ? l?i có bao gi? vui

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!