waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Tình cuối chân trời Song Lyrics


Cô don t?ng dêm lòng cay d?ng miên man bên ly ru?u cay,

Ngàn n?i nh? xa v?ng xa ngàn xa Nu?c m?t roi trong mùa dông,

Tình ai v?i qua còn chi?c lá mong manh cu?i tr?i V?i l?y nh?ng

ti?ng yêu xua nam nào.

Em mang tình anh vào quên lãng cho qua bao nhiêu ni?m dau

L?i h?a mãi muôn ki?p không r?i xa Vòng tay tình yêu ngày xua

v?i trao dã tìm quên k? ni?m N? hôn d?u tiên nh?t phai d?u

chân lang thang còn trên ph? bu?n D?u nu?c m?t thuong cho ngu?i

xa tình oi! Ð?ng gian d?i thêm bu?n. Mình anh ng?i dây ch? mong, d?i ai?

Boóngem chìm trong ru?u say Và con du?ng xua gi? hai l?i khóc dêm khuya tìm quên tháng ngày.

H?n ta bo vo tìm l?i d?u yêu. Ngoài kia mùa dông tình anh

l?nh câm Tuy?t roi càng thêm bu?n dau Ngu?i xua gi? xa gi? xa mãi bi?t noi dây

mình anh ngóng ch?? Có di vãng dêm khuya g?i nhau tìm nhau Tình xa cu?i chân tr?i..

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!