waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Tình khúc dở dang Song Lyrics


Tình yêu anh trao em không có phút giây nào nguôi

Vì sao em ra di không t? giã? Ð? l?i t?ng ngày dài ôm tuong

tu l? loi d?m nh?ng chi?c lá bu?n cu?i thu Tình xa nam xua,

anh mang mãi mãi m?t ni?m dau Bài ca cho riêng em chua

thành câu Bu?c chân di lang thang tìm l?i huong yêu ngày xua

Hát mãi khúc hát còn d? dang Nh?ng lúc bu?t giá lòng tái tê

Tìm l?i d?i mình trên phím dàn Còn th?y chút n?ng ?m v? gi?a dông

Mo di bên nhau d?n ngày sau. Xa nhau t? dó! Rêu phong m?t th?a

V?n th?y n?i nh? h?n sâu trong con tim Ðôi chân bo vo v? muôn l?i

Anh mo là gió … quanh em ngày dó Vi?t ti?p khúc hát ngày xua cho riêng em

Ðua nhau di qua bao phai tàn.

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!