waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Thiên đường gọi tên Song Lyrics


Ho.... h?.... h?.... ho... h?... h?

Ho.... h?.... h?.... ho... ho... h?

Cho miên man v? dâu m?t nhành hoa m?i n?.

Hoa vàng che l?p nh?ng con du?ng.

Tìm cho ta m?t c?m giác bình yên.

Ngày ?y tinh khôi và h?n nhiên.

Ngày em ngu trong trái tim êm d?m quá.

***

Em yêu anh ng? nghiêng b?ng b?nh, ni?m kiêu hãnh.

Thiên du?ng xanh mu?t, gió trong lành

Cu?n vào d?i, anh làm em b?t t?n.

Vô tình chúng ta thu?c v? nhau, ngàn ki?p sau

Ti?ng duong c?m lãng du, môi m?m xinh x?n

Là em nhu mùa dông du?c su?i ?m

Là em nhu tình yêu vinh h?ng

S? không bao gi? chia, khu?t

Gi?c mo du?c có em, thiên du?ng g?i tên

Gi?c mo chúng mình cùng u?c nguy?n

Hãy yêu nhau bi?n tr?i xanh mãi

là lá la, là lá la la lá la là la là la

là lá la, là lá la la lá la là la la lá

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!