waptrick.com

Waptrick Cao Thái Sơn - Thiên đường xa xôi Song Lyrics


C? nén dau d? quên m?t ngu?i

C? mang l?i dau n?ng th?m

Vì m?t em rôi

Ð? dôi khi trong dêm gi?c mo hi?n v?

Nàng d?p t? nhu ánh trang thiên du?ng xa xôi

Th?m trách nh?ng khi v?n yêu d?i kh? trái tim v?n luôn vu vo

M?ng u?c xa v?i

Ð? hôm nay em không gi?ng nhu ngày nào

Còn l?i gì khi gi?c mo em dã cho anh

ÐK:

Thì cung ph?i gi?u l?i dau vào lòng

Thôi hãy di di ta chia tay xa r?i

Tìm dâu nh?ng ngày xua ta bên nhau ta mong u?c mãi dài lâu ho Oh oh

Tình yêu kia dã hoá nh?ng cánh chim xa ngút ngàn

Bay d?n noi khi xua ta luôn mo m?ng

Là noi thiên duong xua dôi ta yêu nhau

Bây gi? anh dã m?t em... ho ohh hô o

Rap:

M?t mình tôi nang th?m trong bóng dêm m?t mù

Ch? còn l?i mình ta nghe h?n bang giá

Gi? còn dâu gi? còn dâu khi dôi ta bên nhau mong mông u?c dài lâu Oh ja

Tình yêu dã hoá nh?ng cánh chim bay bay th?t xa bay th?t xa

Còn l?i dây m?t chút m?t chút tình d?ng chua cay

Còn l?i dây m?t chút m?t chút tình d?ng trong mây bay

C? m?c tinh dù tình dã xa

----
» Cao Thai Son other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!