waptrick.com

Waptrick Eddy Việt - Cần một tiếng yêu thương Song Lyrics


Cánh chim tr?i th?t bu?n cùng 1 bài hát cô don

Và tôi cung th? dã m?t em r?i

M?t mình ôm n?i nh? v?i khát khao r?ng em s? quay v? dây,

Nhung ch? là gi?c mo

Ti?ng em cu?i ng?t ngào và êm ái khi xua

Làm cho con tim anh c?m th?y nh? nhi?u

C?u mong em quay tr? v? dây su?i ?m con tim

Ðã m?i mòn vì dã nh? e r?t nhi?u

Làm sao d? c? quên di mình m?t em …

Quên di k? ni?m th?i bên nhau th?t xót xa

Làm sao cho tôi wên di nh?ng môi hôn xua …

Gi? dây sao nghe trên môi mình d?ng cay

ÐK:

Ti?ng nói em còn dây, m?t môi em còn dây,

Mà e yêu ? noi phuong nao cho tôi l? loi

Cánh chim ko còn bay, trái d?t cung ng?ng quay,

Và em xa cách tôi nhu ngôi sao bi?n m?t trên b?u tr?i

***

C? quên bu?n và t?p 1 cu?c s?ng ko em,

Dù cho n?i nh? dã kh?c sâu trong tim

Tình yêu trong anh se mãi mãi ko phôi phai ..

Nhung mong r?ng 1 ngày nào dó s? wên dc

Làm sao d? c? quên di mình m?t em …

Quên di k? ni?m th?i bên nhau th?t xót xa

Lòng tôi th?m mong em s? d?n n?m dôi tay tôi

Ð? tôi ôm em th?t sâu và nói : "I thinking of you"

(ÐK)

Và 1 l?n th?t tình c? khi di wa con ph? xua,

Tôi nhu trông th?y em yêu ngày nào.

Em xinh tuoi nhu thiên th?n, khi?n trái tim dã im l?ng,

Gi? n?ng nàn 1 tình yêu lúc xua còn dây

----
» Eddy Viet other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!