waptrick.com

Waptrick Ngọc Khuê - Chong den Song Lyrics


Ng?i hát r?ng í em xuân thì, tình hát r?ng a l?i em hát gió ru tình.

R?ng tình là gió bay, r?ng tình là sóng say c? d?i ai.

R?ng chu?nh, r?ng choáng, em say tình. H?i ôi, h?i a,

ngu?i thuong em, thuong bóng hình. R?ng tình là chung tình,

r?ng tình con sáo bay, bay v? dâu.

H? ho h? h? ho h? ho h? h? ho h? ho ho h? h? h?.

Em ngày ngày tháng tháng là v?ng trang tròn,

mãi tìm nhau. H? ho h? h? ho h? ho h? h? ho h? ho ho h? h? h?.

R?i h?t tháng ngày l?i qua ngày v?n tìm, qua ngày v?n tìm nhau.

Ru tình ng?, chong dèn. ?i a tình oi, chong dèn.

----
» Ngoc Khue other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!