waptrick.com

Waptrick Hip Hop Jawa Ft Rotra - Ora Cucul Ora Ngebul Song Lyrics


Petruk bingung ngekep bojone

Pikiran nglamun mikir gendakane

Pancen kadung rusak negarane

Mula aja gumun nek rakyate kere

Nek wong sugih le gendakan ning hotel sing larang

Bermain cinta lupa daratan ra konangan

Nek wong kere le gendakan ning hotel murahan

Durung nganti anget kena razia kisinan

Nek wong gede konangan selingkuh malah kondang

Nek wong cilik sing konangan diarak telanjang

Apa kaya ngene jeneng negara berjuang

Segala sesuatu ditentukan dengan uang

Pada-pada gendakan hukume dewe-dewe

Pancen hukum kui gendakane wong-wong gede

Wong cilik kerja sengsara ninga tetep kere

Wong gede kemaki urip sak karepe dewe

Lirak-lirik karepe ngejak turu kelonan

Koalisi politike mung perselingkuhan

Beras larang minyak mundak ra karu-karuan

Politike nglambrah mung ribut ngurus gendakan

Mula aja munafik kaya wong-wong politik

Dadia wong seni kritis peduli ro wong cilik

Wong politik munafik ra gelem nampa kritik

Geleme nampa duit cacahe ra sethithik

**

Pak Dul sirahe gundul

Tuku rokok neng Pasar Sentul

Arepo silul kudu wani cucul

Ora cucul ora ngebul

Ana kancaku pelukis kluyuran bengi-bengi

Pamite lunga jare arep golek inspirasi

Neng ndalan ketemu karo temon bodine seksi

Kenalan terus gelem digambar ra nganggo klambi

Buah Langsep tuku regane larang

Motore nyungsep, nyungsep ning njero potang

Negara lemes merga kakean utang

Bandane ludes, le nilep pada ilang

Manuk Podang mabur mlebu kurungan

Gage dikancing nganggo gembok kuningan

Bar digambar temone seneng ora karuan

Saking senenge nganti gelem dijak turu kelonan

Cepet-cepet gage do golek hotel murahan

Lagi krusak-krusek la kok yo ana gropyokan

Sing nggropyok polisi numpak pick-up bakul kursi

Tanpa basa-basi kabeh kamar disatroni

Banjur diklumpukke dikon antri siji-siji

Kabeh digeledah nek ana sing nyolong wadi

Polisi muni anda telah berbuat ruyal

Itu artinya anda sudah melanggar moral

Pelukise takon apa moral iku mural

Nek cen kui aku ngerti ayo gek ndang budhal

Moral itu adalah tata susila

Siapa yang melanggar akan kena razia

Pelukise takon apa toh tata susila

Apa pada karo wanita tuna susila

Polisine muni kepiye nek damai wae

Damai kui artine wani piro mbayare

Pelukise nyaut durung perang kok wis damai

Wong durung telanjang kok wis digawe rame

**

Akale wong lanang nek dolan ning Pasar Kembang

Gawe alasan golek aman ben ra konangan

Politik saiki cen seneng maen belakang

Njabane resik jebul jerone selingkuhan

Lumpur Lapindo metune soko Sidoarjo

Bojo loro kabeh kok seneng nggodha

Wis merdeka sih ono kumpeni Londo

Nembaki rakyat, rakyat neng alas Tlogo

Nganggo tangk-top mlaku ning Pasar Bantul

Sangu kates, katese mental-mentul

Rakyat ditembak, ditembak betul-betul

Tapi jare kena peluru mantul

Ra entek-entek lehku seneng gendakan

Nganti modar nganti tekan kuburan

Kadung remen ceweke Cak Paimo

Cekap semanten niki atur kawula

Ana kupat kecemplung ning njero santen

Menawi lepat kawula nyuwun ngapunten

----
» Hip Hop Jawa Ft Rotra other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!