waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Be oi Song Lyrics


T?i sao chúng ta l?i nh?m m?t khi ng?, khi khóc ,

khi c?u nguy?n, khi tu?ng tu?ng và khi hôn nhau.

B?i vì nh?ng di?u t?t d?p nh?t th? gian không th? nhìn th?y

b?ng m?t mà ph?i c?m nh?n b?ng con tim. Khi ban nh?n du?c tin nh?n này….

thì hãy cu?i di nhé! Vì ít nh?t dâu dó quanh dây…

có m?t ngu?i luôn mong b?n h?nh phúc….vui v?…..và luôn yêu d?i.

Khi d?c xong thì d?ng ng?i ng?n mà g?i nó di

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!