waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Bong dem tinh yeu Song Lyrics


M?t thoáng hu vô mang s?u nh?.

Bóng ai ngóng trông chi?u khô.

Hàng cây nhu l?ng câm.

Lòng ai dâng dâng trào.

Nh? thuong làm chi

M?t gi?c mo xua nhu chua h? bi?t

Bi?t dâu bóng dêm tình yêu.

Tình ta dã v?t bay.

Ngày ta chia tay.

Mình dã m?t nhau r?i.

Có ti?c nu?i ái ân xua ch? mang ni?m dau

Yêu nhu chua yêu, tình yêu có chi dâu.

Hãy c? s?ng v?i bao yêu thuong

D?u có mang bao u s?u.

Tình v? dâu nào ai bi?t.

Bóng dêm tình yêu.

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!