waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Chiec la cuoi cung Song Lyrics


Ðêm qua chua mà tr?i sao v?i sáng

M?t dàn chim cánh nh? ch? mùa sang

Chi?u vào thu ti?n em s?u l?nh giá

Lá trên cành t?ng chi?c cu?n bay xa

Ðêm chia ly bu?n gì sao ch?ng nói

Ch? nghe em nói nh? tr? v? thôi

Ngày bu?n tênh cung dua chi?u vào t?i

Mím môi cu?i mà nh? thuong khôn nguôi

M?ng v? m?t dêm xuân sang

Em thì th?m ngày dó thuong anh

Thuy?n v? m?t dêm trang thanh

Xây m?ng vàng d?u b?n sông xanh

M?ng tràn ng?p dêm trang sao

Sao d?y tr?i t?ng chi?c l?p lánh

R?i m?t chi?u xuân tho trinh

Cho lòng mình v? v?i di vãng

Xa nhau chua mà lòng nghe qu?nh v?ng

Ðu?ng thênh thang gió l?ng m?t mình ta

Ru?u c?n ly u?ng say lòng còn giá

Lá trên cành m?t chi?c cu?i bay xa

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!