waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Chiec la tan phai Song Lyrics


Gi?t suong dêm th?m dôi b?i vai giá l?nh

Bàn chân em bu?c trên du?ng khuya v?ng

K? ni?m in d?u chân tháng nam

Cu?c tình ngày nào mu u?c cùng nhau

Chung dôi sánh vai d?n h?t ki?p ngu?i

Tin noi con tim yêu s? không phai nhòa

Tình dôi ta sao n? dành quên

Ngày nào em s?ng trong ni?m vui b?t t?n

Mà ngày nay s?ng trong tình cay d?ng

B?i vì anh nói yêu h?a yêu tr?n d?i

Dành riêng ch? có mình em

Bên nhau d?u yêu mãi không xa r?i

Ôm anh trong tay mo gi?c mo thiên du?ng

Môi hôn ta trao bao l?i anh h?a

M?i hôm qua còn yêu, nay dã xa th?t r?i

T?i vì sao anh di, anh dành lãng quên h?i anh

Nhìn v?ng trang uu tu cô don ng?m ngùi mà khóe mi cay

Hay t?i vì anh ra di xa ta vui trong tay ai mãi không tr? v?

B? l?i em cô don lang thang m?t mình l?c lõng d?n dau

Gi?a cõi tình mo gi? em ph?i bi?t v? dâu

Ngu?i yêu oi anh nghe hay không dêm ngày luôn nh? mong anh

Mo th?m g?i tên anh trong bao dêm cho con tim em nhói dau m?i mòn

Ngu?i yêu oi sao anh ra di ch?ng h? h?i ti?c xót xa

Cho m?i tình em gi? nhu chi?c lá mùa dông héo tàn

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!