waptrick.com

Waptrick Han Thai Tu - Chieu mua Ha Noi Song Lyrics


Chi?u nay Hà N?i mua roi, roi vào n?i nh?

Chi?u nay Hà N?i mua roi, roi vào k? ni?m!

Mua, mua v? trên ph? xin h?t mua roi

V? noi mi?n thuong nh?

Em g?i con mua chi?u v? phuong anh.

Mua mua v? trên ph? nh? chi?u H? Tây

Ai d?i ch? ai buông dài tóc m?m

Ánh dèn vàng ngo?i ô, dua em v? ph? v?ng

Anh d?m h?t mua roi, dêm Hà N?i

H?t mua bay bay vuong d?y mái tóc

Ð? chi?u nay mua roi, dua em vào n?i nh?...

Mua, mua t? bi?n v?ng xin h?t mua roi

V? noi mi?n thuong nh?

Anh g?i con mua chi?u v? phuong em

Mua, mua v? trên ph? nh? chi?u H? Tây

Ai d?i ch? ai buông dài tóc m?m

Gi?a ngàn d?o trùng xa yêu t?ng h?t mua roi

Ôi nh? H? Guom soi dêm Hà N?i

H?t mua bay bay vuong d?y vai áo

Ð?o chi?u nay mua roi, dua anh vào n?i nh?...

Chia tay chi?u mua roi

N? hôn d?u nh? mãi

G?i v? d?o xa khoi

Hà N?i chi?u mua...

Anh di chi?u mua roi

N? hôn d?u nh? mãi

Bao nhiêu h?t mua roi

Ðong d?y b?y nhiêu tình

----
» Han Thai Tu other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!