waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Mua bong may Song Lyrics


Mua bóng mây kh? roi nh? bên th?m

Mình anh qu?nh hiu ng?i bu?n nh? em

Bao yêu d?u tan theo bóng mây cu?i tr?i

Nh? em ch?ng phút nào nguôi

Mua bóng mây h?t hiu màu k? ni?m

G?i nh? ngày dôi mình còn có nhau

Tình d?p nhu gi?c mo nhung có ai dâu ng?

M?ng v? tan ân tình.

Ngu?i oi n?u bi?t tru?c duyên tình chúng ta

Ch? là con mua qua nhu bóng mây bên d?i phôi pha

Thì d?ng quen nhau chi d? gi? dau kh? khi ta m?t nhau r?i

Gi?t nu?c m?t th?m u?t bu?t giá cõi lòng xót xa

Mua bóng mây khóc cho tình dôi mình

M?ng u?c ngày xua gi? là gi?c mo

T?ng gi?t mua v? tan còn gì dâu n?a h?i em

Còn l?i nh?ng con mua bu?n.

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!