waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Nam qua anh van cho Song Lyrics


M?t dêm n?a khi v?ng trang dang t?a sáng trên cao

M?t mình ng?i nh? d?n bóng dáng em ngày xua

U?c chi gi? này dang có em k? bên

Ð? cho anh không còn c?m giác l? loi

Ngu?i yêu oi noi phuong xa em còn nh? anh không

M?t ngu?i mà trái tim dã trao em t? lâu

Nhung vì ng?i ngùng ch?ng dám nói ra

Ðành nh? l?i ca g?i t?ng d?n em

Em có bi?t n?i nh? mong t?ng dêm

M?t ngày trôi qua v?i anh c? ng? nhu là

Mình dã cách xa m?t nam

Ch? con tim m?t ngày du?c nói lên l?i yêu em nhi?u

Và anh s? ? mãi bên c?nh em

Dù con tim em dã không còn hình bóng c?a anh

Nhung trong lòng anh v?n v?n mãi luôn ch? em.

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!