waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Ngay mai neu Song Lyrics


Ngày mai n?u tình anh s? tan theo mây ngàn

Thì ngu?i oi n?u em là gi?c mo

Anh c? quên di tình em và c? quên di ngày xua

Chuy?n tình ta s? hòa trong gió mua

Ngày mai n?u ánh n?ng xua con mua di d?n

Thì ngu?i oi hay quay v? v?i anh

Trong trái tim em còn anh

Ngàn ti?ng yêu v?n còn dây

Tình hai ta nguy?n th? không d?i thay

Ngày mai n?u có h?n ghen có gi?n nhau trách nhau

Ch? d? cho ta thêm yêu nhau nhi?u hon

Gi?t l? roi trên môi em d? lòng anh nh? thêm

Thì gi? dây anh v?n c? mong tình em

Ngày mai n?u có giông t? chôn tình trong h? sâu

D?u có bao lâu anh cung không u s?u

Ch? c?n ta mang cho nhau m?t ni?m tin chính mình

Thì em oi tình v?n luôn nhi?m màu.

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!