waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Nu hon gio Song Lyrics


N? hôn gió anh t?ng em m?i dêm

T?m bi?t nhau anh bu?c chân ra v?

Ngàn yêu thuong vào gi?c mo êm d?m

Mong ngày mai anh l?i du?c th?y em.

N? hôn gió em g?i trao d?u yêu

Cho d?i anh th?y h?nh phúc ngu?i h?i

Ch? c?n ta du?c có nhau trong d?i

Dù bão giông anh cung s? vu?t qua.

N? hôn gió vào tim nào d? quên

K? bên em th? gian nhu thiên du?ng

Em hãy là m?t n?a c?a d?i anh

Thi?u v?ng em d?i anh nhu vô nghia.

N? hôn gió t?ng dêm vào gi?c mo

Ngu?i yêu h?i u?c chi mãi bên ngu?i

Bu?c chung du?ng h?nh phúc s? trào dâng

Ðu?c yêu em là t?t c? d?i anh.

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!