waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Quen em anh khong the Song Lyrics


T? khi em l?ng l? di r?i

Ðu?ng tình l?c l?i bu?c chân l? loi

Ngày em di ngu?i nói m?t l?i

Hãy quên em di h?i anh

Th?i gian trôi l?ng l? âm th?m

Ngày nào cung th? ch? mong g?p em

Dù trong mo dù ch? m?t l?n

Ð? nói v?i em dôi l?i

Em oi trong em có còn yêu anh

Ngày ta bên nhau bi?t bao k? ni?m

Bao nhiêu bu?n vui bao nhiêu m?ng mo Ð?n nay

Ch? chu?c thêm l?m l?

Quên càng quên càng nh? v? em

Nhi?u lúc c? ng? bóng dáng em dang k? bên

Nhung không em oi anh dã sai r?i

Ch? mình anh ôm dau thuong mình anh l? loi

Quên càng quên càng nh? v? em

Dù anh dã c? g?ng trói tim anh t?ng dêm

Nhung con tim kia dã kh?c tên ngu?i

Thì làm sao anh có th? nào quên du?c em.

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!