waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Anh xin loi Song Lyrics


Ngày hôm qua dôi ta di du?i con mua phùn.

Nhìn h?t mua roi r?t trên môi em cu?i.

Mình tyêu nhau sao hôm nay th?y sao em bu?n. L?ng nhìn em c?m giác nhu chua t?ng yêu.

R?i anh di b? m?c em bo vo gi?a con giá l?nh.

Còn mình anh c? bu?c di nhu chua t?ng quen.

R?i nam tháng d?n phai di hình bóng c?a em trong d?i.

Ng?i noi dây trách sao anh quá vô tình.

Roi gi?t nu?c m?t cùng l?i xin l?i, h?i em trách anh quá kh?.

N?u nhu là m?t gi?c mo, thì anh s? v?n nhu ngày xua.

Và ng?i noi dây anh chúc ngu?i cùng bên ai, s? d?m say h?nh phúc cu?i cùng.

Cung là l?i t? dáy tim, anh xin l?i..

Ngày hôm nay anh l? loi, cô don, v?ng tanh m?t mình.

Nhìn tr?i xanh bao la không có b?n b?.

T?i ngày xua anh d?i thay khi dang d?p say m?i tình.

L?ng th?m di khi bi?t em dang r?t yêu anh.

R?i ai cung ph?i tr?i qua giây phút bên nhau tuoi cu?i.

Ngu?i yêu oi, ph?i chang anh quá h?ng h?.

Ð?i ch? anh bao nhiêu nam mà sao v?n không ch? v?. Ð? cho em l?ng th?m khóc không nên l?i.

Roi gi?t nu?c m?t................

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!