waptrick.com

Waptrick Lam Chan Hai - Moi tinh chieu mua bay Song Lyrics


Nhìn ánh trang khuya l? loi .

Héo h?t con tim hao gây .

Ngày t?ng ngày trong mong tin em phuong xa em dang bu?n vui .

Nhìn th?y ai ai có dôi quá bu?t giá cô don l? loi .

Ngày t?ng ngày mình tôi lang thang nh? em con tim mô côi .

C?u mong em luôn luôn bình yên , không sóng gió phong ba trong d?i .

C?u mong em vui tuoi gi?ng nhu cành hoa d?u xuân .

Th?i gian ta xa nhau th?t lâu .

Em dã h?a xuân sang em v? .

Ch? d?i em ! Ðông dã sang sao em không v? .

Gi? dây ngu?i oi em ? dâu ? Em bi?t chang anh dang ch? em .

Ngày t?ng ngày ngóng trong nh? mong anh tr?ng cây si .

Th?c gi?c trong dêm l?ng nghe ti?ng sáo ai ngân qúa bu?n .

Giu?ng nhu ai cung dang nh? thuong ngu?i yêu .

Ng?i dây ch? em bao dêm l?nh câm .

Không bi?t em có quay v? ko .

Vì cu?c d?i l?m khi d?i thay bao ngu?i bon chen .

Gió h?i mang bao nh? thuong .

Nh?n v?i em noi ch?n nào .

Dù cu?c d?i phù dù nhung anh v?n mong ch? .

----
» Lam Chan Hai other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!