waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Giac mo ngay xua Song Lyrics


Tôi v?n di qua nh?ng con du?ng quen

B?n có nh? d?n tôi bao gi?

T?ng ngày trôi qua chúng ta l?i thêm cách xa

Cu?c d?i có nh?ng h?nh phúc th?t g?n.

Tôi v?n mo gi?c mo ngày xua d?y thôi

Chuy?n gì quên nhau h?t nh?ng n? cu?i

Ngày mai dây hãy tin là th?

Và khi ?y còn nh?n ra nhau

Mang theo ánh n?ng,mang theo ti?ng cu?i

b?t d?u t? dó ra di tìm u?c mo

Rong choi bi?t có noi dâu vô cùng

khi d?ng chân m?i hay ta xa l?

Ngêu ngao câu hát ánh trang theo v?

Noi nào mái ?m nh?ng bân bè thân

Ôi!Mênh mông quá bi?t dâu quê nhà

Câu chuy?n xua ?y tu?ng ch?ng ta quên.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!