waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Hoa co vang noi ay Song Lyrics


Ðêm tàn cho trang khuy?t ra di theo ngu?i.

Ru mai bu?n t?ng cánh roi ngoài sân mua.

Yêu ngàn l?n hon n?a cung m?t nhau r?i Anh trách anh t?i sao v?i hoa

không cùng chung d?i Bu?n hoài chi ta oi Noi ?y hoa vàng cho d?p mùa xa

Ðu?ng mình qua lúc nào gi? bu?c âm th?m Tình cu dâng trào

Ðu?ng v? không gian xua Ðá rêu xanh di v? mình ta Chi?u v? hoang

phím dàn M?t phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng xanh trong mua

Em ánh trang m? anh là tr?i tho

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!