waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Khong con mua thu Song Lyrics


Không còn mùa thu, trang roi bên th?m

Không còn l?i ru, mo trên môi m?m

Em tho, nhu mùa xuân d?u, n?i dài dêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mo màng

Anh làm l?i ru, qu?n quýt bên nàng

Em di, ti?c gì thu vàng, ti?c gì xuân sang

Còn thuong nh? nhau, v? th?p sao tr?i

Còn thuong nh? nhau, t?ng dêm bão t?

Tóc u?t trang th?, l?i yêu chua nói trên môi v?ng v?

Ðu?ng ta dã qua, chìm khu?t chân tr?i

Ðu?ng ta s? qua, nào ai bi?t t?i

Chi?u buông rã r?i, ru lòng thôi mo, ru bu?n lên tho.

* Chi?u buông rã r?i

Ru lòng thôi mo, ru bu?n lên tho.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
» Download free VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!