waptrick.com

Waptrick Nguyen Hong An - Mua xuan dau do Song Lyrics


Em xa tôi m?t ngày mùa xuân ?yph? nhu xa l?

Ch?t trong lòng con bão dêm qua

Trong gi?c mo tôi v?n ng?i dây nghe em hát

Cùng v?i d?i duong cu?n sóng d? dâng trào

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

Bi?t l?y ai vuong bài ca dã qua d?i

Ðã qua d?i ch?ng d?i thêm m?t sáng xuân n?ng

Em xa tôi mùa xuân dâu dó

Bi?t d?n bao gi? trái tim bình yêu khi nh? em

Em xa tôi tôi cung trôi d?t noi cát tr?ng

Ch? có d?i duong ? dó d?i ta v?

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

M?t ngày mùa xuân ngu?i không thi?t vui choi

Ðôi môi g?i gi?c mo thiên du?ng cu

M?t ngày mùa xuân trong bình hoa héo khô

Soi n? cu?i em trong màu m?t khác

Bi?t l?y ai thuong bài ca dã qua d?i

Ðã qua d?i dã qua d?i ch?ng d?i thêm m?t giáng xuân nào.

----
» Nguyen Hong An other songs
« Lyrics Search
« Waptrick Home Page
« Change Language
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Watch TV series online free!