waptrick.com

Waptrick Vu Tram Anh - Ghen Laulusõnad


VTA:Chia tay nhau em ch?ng yêu thuong gì n?a dâu ,d?ng nên níu kéo chi thêm bu?n

Ð?u môi anh nói yêu nhung lòng dã nghi khác di r?i ,sao anh nói anh ch?ng sai?

LH:Sao anh chua cay em nói anh dã làm sai ,th?t ra anh dã sai di?u gì?

T?i sao em nói ra bao l?i d?ng cay trong cu?c tình,em hãy nói di t?i sao?

VTA:Không quan tâm chi d?n em ch? h?a v?i nói d?i thôi,em nh?n ra anh ch?ng yêu gì d?n em.

Chi?u qua trông th?y anh bên ngu?i nhói dau tim em bu?n,em s? ch?ng tin n?a dâu

LH:Hãy tin anh nói dây anh ch?ng bi?t nói d?i dâu,khi cô nàng xinh tuoi ?y ch? là d?a em.

Th?t ra anh ch?ng quan tâm nhi?u d?n ai di chung du?ng,khi trong trái tim anh có em

LH:Ta chia tay nhau anh ch?ng yêu thuong gì d?ng nên níu kéo chi thêm bu?n.

Ð?u môi em nói yêu nhung lòng dã nghi khác di r?i,sao em nói em ch?ng sai?

VTA:Lý do anh chua cay anh nói em dã làm sai ,th?t ra em dã sai di?u gì.

T?i sao anh nói ra bao l?i d?ng cay trong cu?c tình,anh hãy nói di t?i sao?

LH:T?i em không quan tâm chi d?n anh ch? h?a v?i nói d?i thôi,anh nh?n ra em ch?ng yêu gì d?n anh.

Chi?u qua trông th?y em bên ngu?i nhói dau tim anh bu?n ,anh s? ch?ng tin em n?a dâu

VTA:T?i sao anh không tin em nói dây em ch?ng bi?t nói d?i dâu,khi anh chàng di chung n?i ch? là d?a em.

Th?t ra em ch?ng quan tâm nh?u d?n ai di chung du?ng,khi trong trái tim em có anh

LH:T?i em không quan tâm chi d?n anh ,ch? h?a v?i nói d?i thôi,

anh nh?n ra em ch?ng yêu gì d?n anh

VTA:Chi?u qua trông th?y anh bên du?ng nhói dau tim em bu?n

em s? ch?ng tin n?a dâu

LH:T?i sao em không tin anh nói dây ,anh ch?ng bi?t nói d?i

khi cô nàng xinh tuoi ?y ch? là d?a em

VTA:Th?t ra em ch?ng quan tâm nhi?u d?n ai di chung du?ng,

----
» Vu Tram Anh teised laulud
« Lyrics Otsing
« Waptrick Esileht
« Keele
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: vaadake telesarju veebis tasuta!