waptrick.com

Waptrick Rutu Hirawa - Maziya Mana Laulusõnad


maaiJayaa manaa, jara qaaMba naa

paa]}laI tauJyaa maaiJayaa KauNaa

tauJao QaavaNao Ana\ malaa vaodnaa

maaiJayaa manaa, jara baaola naa

AaoLKaU ksao maI, ho tauJao {taU

ekTI na maI saaobataIsa taU

AaoLKaU kSaa maI tauJyaa Baavanaa

MmaaiJayaa manaa, jara eok naa

saaMjavaoL hI, tauJao caalaNao

ra~a hI saunaI, tauJao baaolaNao

]Xa:kala Aaho navaI klpanaa

----
» Rutu Hirawa teised laulud
« Lyrics Otsing
« Waptrick Esileht
« Keele
» Lae alla tasuta VPN for Android