waptrick.com

Waptrick Khang Duy - Hua Paroles de chanson


Ngày xua ai nói s? yêu tôi tr?n d?i

Ngày xua ai nói ch? yêu tôi mà thôi

Ngày xua ai h?a dù cho khó khan th? nào

Thì anh hãy nh?: Luôn có em k? bên

Mà sao gi? dây, du?ng anh di có m?t mình

Bu?n vui hay cô don cung ch? có anh mà thôi..

Nhi?u dêm suy nghi, l?i th?y nhói dau trong lòng

Ngày xua anh dã.. dã quá yêu em

ÐK:

Ngày xua, anh bàn tay tr?ng, cô don bu?c vào d?i, không có gì,ngoài em và tình yêu..

Gi? dây em h?nh phúc hon anh r?i

Ðã có ngu?i ? bên em tr?n d?i

Gi? dây, anh khóc em cu?i, thôi h?t r?i!

Nh?ng ngày xua th?t vui

Dù cho em dã quên anh r?i, anh v?n cu?i d? chúc em bên ngu?i

----
» Khang Duy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!